Загальні методичні рекомендації

Поняття, що розглядаються у даному курсі, доволі складні для учнів другого класу, уроки дуже насичені, і тому для їх успішного проведення рекомендується ознайомитися з особливос­тями підготовки вчителя до уроку.

1.  Вчитель повинен ще перед викладанням першого уроку теми мати теоретичну підготовку з усієї теми курсу, як мінімум, розуміти мету і завдання, що поставлені під час вивчення цієї теми.

2.  Мати робоче самопочуття на початку та протягом уроку (зі­браність, настрій, що відповідає психологічній меті та темі уроку, енергійність, наполегливість для досягнення мети, оптимістичний підхід до всього, що відбувається на уроці, педагогічну кмітливість.

3.  Мати педагогічний такт.

4.  Вміти створювати психологічний клімат на уроці (атмосфера довіри, співпраці, відкритість спілкування).

5.  Планувати шляхи сприйняття учнями об'єктів, що вивчаються, їх осмислення,

6.  Планування методів утримання постійної уваги учнів, їх ці­кавості.

7.  Пам'ятати, що:

—  урок повинен бути цікавим та емоційним; 

—  темп та ритм уроку повинен бути оптимальним, дії учнів завершеними;

—  необхідно підтримувати постійний зворотний зв'язок з учнями;

—  для учнів початкової школи потрібно кожні 5-10 хвилин уроку змінювати види діяльності, оптимально поєднувати прийоми та методи навчання;

—  підручник не є єдиним засобом навчання, потрібно використовувати в навчальному процесі додаткові засоби: електронні презентації, відеофрагменти, зустріч із фахівцями тощо.                                       

8.     Корисно мати запасні варіанти для основних етапів уроку на випадок, якщо заплановане не вдається.        

9.     Потрібно продумати індивідуальний підхід до учнів.  

10.  Потрібно продумати «родзинку» уроку (те, що вразить, запам'ятається).                                                                                                               

Особливості викладання предмета «Інформатика» у початковій   школі також зумовлюються тим, що досі не з'ясовано, кому краще викладати цей предмет у початковій школі: вчителю початкових класів, який не достатньо володіє предметними компетентностями, але краще знає психологію та рівень розвитку молодших школярів, а також  володіє їх підготовкою з інших навчальних предметів, або вчителю  інформатики, у якого все навпаки — є достатній рівень предметних знань, але не вистачає досвіду роботи з учнями початкової школи.

Враховуючи вищезазначене, рекомендується вчителю початкових класів:       

—    ознайомитися з програмою з інформатики для старшої школи   і отримати навички володіння ІКТ;      

—    вивчити програмні засоби, що існують для підтримки навчального процесу, і використовувати їх на своїх уроках;      

—    ознайомитися із сайтами творчих вчителів, курсів підвищення кваліфікації та створити власний банк електронних презентацій і використовувати їх на уроках. 

Вчителю інформатики потрібно:

  • ознайомитися з програмою початкової школи з усіх предметів;
  • опрацювати підручники та збірники дидактичних завдань  і обрати необхідні матеріали та вправи для використання на уроках  інформатики та підтримки міжпредметних зв'язків; 
  • відвідувати уроки у початковій школі, вивчаючи психологічні особливості учнів та методику роботи з ними.

Особливої уваги також заслуговує питання техніки безпеки та правил поведінки молодших школярів у кабінеті інформатики. Зауважте, учнів молодшої школи зазвичай не водять по інших кабі­нетах, вони на всіх уроках перебувають у власному кабінеті й тільки на урок інформатики вони йдуть в спеціально обладнану класну кім­нату, а це викликає у них емоційне піднесення на додачу до властивої цьому віку жвавості. Кабінет інформатики обладнаний апаратурою, що дорого коштує, до того ж до неї підведена висока напруга, що ста­новить небезпеку для учнів, тому не можна нехтувати роз'ясненням учням правил поведінки у кабінеті, потрібно нагадувати про техніку безпеки регулярно.

Важливою особливістю роботи з молодшими школярами є враху­вання їх вікових, фізіологічних та психологічних особливостей, що має неабияке значення під час викладання такого складного предмета, як інформатика. Для врахування цих особливостей рекомендується використовувати у навчальній діяльності такі підходи і принципи.

Принцип імітації дорослої діяльності. Робота на уроці повинна імітувати професійну діяльність людини. Наприклад, вивчаючи тему «Основні складові комп'ютера», вчитель може запропонувати учням уявити себе продавцями-консультантами і запропонувати покупцям різні складові комп'ютера, пояснюючи їх призначення. Від­працьовуючи.навички перетягування об'єктів за допомогою миші, можна імітувати роботу слідчого І складати у відповідній програмі фоторобот злочинця. Вивчаючи тему «Графічний редактор», можна запропонувати учням уявити себе художниками, дизайнерами, мо­дельєрами та архітекторами.

Принцип проблемно-ігровий. Бажано, щоб кожна тема уроку містила у собі якусь проблему, або починалась із проблемної ситуації. Наприклад, перший урок, на якому вчитель повинен ознайомити учнів з основним поняттям предмета «інформація», розпочинається з проблемної ситуації, де учням ставляться запитання, на які вони  не в змозі відповісти за браком інформації. Таким чином, учні під­ходять до осмислення самого поняття «інформація» та важливості «інформації» у житті людини. Вивчаючи тему «Основні складові комп'ютера», вчитель пропонує спочатку розподілити малюнки при­строїв комп'ютера на категорії: пристрої введення інформації, при­строї виведення інформації. Таким чином, вчитель наводить дітей на думку про те, що у кожного пристрою, що обробляє та зберігає інформацію, обов'язково будуть передбачені засоби введення та ви­ведення інформації. Потім у формі бесіди з учнями вчитель корегує їх відповіді та пояснює новий матеріал.

Складаючи сценарій гри, потрібно враховувати особливості часу. Діти сьогодні перебувають у насиченому інформаційному середови­щі, їх невимушене навчання, «всмоктування» знань з інформаційно­го середовища починається досить рано і більш інтенсивно. Оскільки інформаційне середовище насичене соціальною та політичною ін­формацією, то відійшли на другий план терміни соціалізації дітей. Дітям цікавіше буде підтримувати гру, яка пов'язана з сучасними професіями, з процесами, що реально відбуваються на їхніх очах. Також потрібно враховувати інтереси дітей, пов'язані з фільмами, які вони дивляться, з комп'ютерними іграми, в які вони грають, але не забувати про виховний аспект.

Принцип попередньої домовленості. На початку уроку вчитель і діти домовляються, за якими правилами вони сьогодні грають. Це дозволяє проводити урок більш ефективно і швидко, оскільки дитячий колектив самоорганізується. Наприклад, можна поділити весь клас на початку вивчення теми на дві великі групи і нарахову­вати бали за кількість правильних відповідей та активність на уроці, а на підсумковому уроці група учнів, що отримала більшу кількість балів, отримує нагороду {наприклад, грамоти, звання, що придумане вчителем, або медалі, якісь наліпки на робочий зошит тощо).

Принцип рефлексії. У ході уроку вчитель повинен весь час на- . гадувати мету уроку, мету розв'язку конкретного завдання, ставити запитання: «Навіщо ми це робимо?», «З якою метою?».

Принцип гуманізму. Завжди знайдеться щось, за що можна учня або учнів похвалити. Пам'ятайте, учні люблять той предмет, який вони розуміють, який викликає в них позитивні емоції. Створюйте «ситуації успіху», міні-змагання, виставки робіт, діліться успіхами учнів з батьками, поширюйте їх творчість. Предмет «Інформатика» у початковій школі не оцінюється, але це не значить, що вчитель не повинен зовсім давати оцінку знанням учнів. Кожен вчитель сам вирішує, яким чином давати оцінку знанням учнів у кожній конкретній ситуації. Правильним буде нагадати, що схвальна оцінка для кожного учня може бути за різний обсяг виконаних завдань. Для слабкого учня кожен правильний крок, можливо, заслуговує обов'язкового схвалення, але для сильного учня вимоги будуть значно вищими.

Принцип ігрової діяльності. Основним видом діяльності для молодших школярів є гра, тому потрібно якомога більше вводити ігрових моментів у навчальну діяльність.

Принцип збереження та опрацювання інформації. Цього прин­ципу повинен дотримуватись кожен вчитель. Дуже важливо зафік­сувати моменти уроку, що викликали запитання в учнів, що вдалось на уроці, а що ні, які моменти уроку можна було б використати в ін­шому класі, для інших учнів, а які моменти потребують додаткової уваги і повернення до них на наступному уроці тощо.

У ході викладання інформатики вчитель, ймовірно, може зіткну­тися з тим, що сучасні учні отримують предметні знання та навички не тільки на уроці, а й за межами школи. Тому доведеться працю­вати в умовах різного рівня знань і чути висловлювання на зразок: «Я це вже знаю», «Я це вже вмію», і як наслідок — втрата цими учнями цікавості до предмета. Передбачаючи можливі наслідки, потрібно виявляти таких учнів у класі й готувати диференційовані завдання до уроку, складати практичні завдання, що відповідають їхньому рівню знань.