РЕПРОДУКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ

Заснований на відтворенні знань, повторенні способів діяльності за завданням педагога. Із цією метою використовують неодноразо­ве виконання одного й того самого завдання, з також варіативних, схожих із раніше засвоєними зразками. Оскільки курс інформатики має чітку практичну спрямованість, то на етапі формування умінь та навичок учнів ніяк не обійтись без репродуктивного методу на­вчання. Просте відтворення дій, продемонстрованих учителем, є по­чатковим елементом у ланцюгу дій, які треба виконати у процесі формування умінь і навичок. Учитель може пояснювати правило виконання операцій, проводити демонстрації, використовувати для цього різні засоби навчання, але доки учень сам не виконає простого відтворення (репродукції) дій учителя, у нього ніколи не сформу­ються відповідні навички.

 

Діяльність вчителя  Діяльність учня

Складання і постановка завдань на відтворення знань і способів інтелектуальної і практичної діяльності.

 Керівництво і контроль за виконанням.

Актуалізація знань. Відтворення знань і способів дій   за зразком, що показані вчителем,   книгою, технічними засобами тощо.
 Довільне і мимовільне запам'ятовування (залежно від харак­теру завдання)

 

ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ

Реалізація етапу закріплення та перевірки знань і навичок учнів
під час викладання теми «Дії з програмними вікнами»

 

Дії вчителя та поради щодо проведення етапу   Дії учнів
Практичну роботу або її частину можна провести у вигляді естафети. Учні об'єднуються у групи (не більше трьох учнів) І шикуються в колони біля комп'ютерів. Учитель промовляє завдання, а учні по одному від кожної групи виконують його і стають позаду колони. Учитель нараховуе бали кожній команді за швидкістьі точність виконання команд.

Приклади завдань:

—  запустити програму «Блокнот»;

—  закрити програму «Блокноте;

—  запустити програму «Калькулятор»;

—  перемістити вікно програми у верхній лі­вий кут екрана;

—  перемістити вікно програми у верхній правий кут екрана;

—  установити вікно програми посередині екрана;

—  закрити програму «Калькулятор»;

відкрити програму "Paint";

прибрати зображення вікна програми з екрана;

відновити зображення вікна програми на екрані;

закрити програму.

Учні уважно слухають завдання і виконують його, допомагають словесними підказками виконати завдання гравцям своєї команди