ПОЯСНЮВАЛЬНО-ІЛЮСТРАТИВНИЙ (ІНФОРМАЦІЙНО-РЕЦЕПТИВНИЙМЕТОД НАВЧАННЯ

Використання цього методу має забезпечити правильне сприй­няття навчального матеріалу, усвідомлення та запам'ятовування діть­ми об'єктів, їх властивостей, порядку виконання дій над об'єктами. Цінність цього методу полягає в тому, що він сприяє засвоєнню і відтворенню значного обсягу знань.

 

 Діяльність вчителя Діяльність учня
Подання інформації різними засобами Сприйняття знань
Організація дій учня з об'єктом вивчення Усвідомлення знань
  Запам'ятовуванняпереважно довільне)

 

ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ

Реалізація етапу пояснення нового матеріалу під час викладання теми «Призначення комп'ютерних програм»

Дії вчителя та поради щодо проведення етапу

Дії учнів

Учитель демонструє за допомогою проектора можливості програм.
Демонстрацію можна провести у вигляді розв'язування задачі
Учитель читає вголос умову задачі:
«На піратському кораблі одноногий капітан, кіль­ка матросів, кок і декілька котів. У всіх них разом 15 голів і 41 нога. Скільки на кораблі котів?».

За допомогою програми «Блокнот» записує стислу умову:

Капітан — 1 нога 1 голова

Матроси — ? ніг ? голів

Коти — ? ніг?голів

Разом: 15 голів 41 нога

За допомогою графічного редактора зображує кру­жечки (голови), потім домальовує до одного з них (го­лови капітана) одну риску (ногу), а до решти — по дві риски. Після цього підраховує кількість ніг, що вже намальовані, та домальовує до кружечків із двома рисками ще по дві риски (разом — чотири ноги кота) доти, поки загальна кількість рисок не становитиме 41.

За допомогою програми «Калькулятор» можна зробити перевірку: порахувати окремо ноги у котів і Окремо у людей і додати ці два числа.

Доречно буде роздрукувати текст і малюнок.

На цьому етапі можна також виконати кілька
не пов'язанихміж собою завдань, наприклад: колектив­не складання казки (ланцюжком), яку вчитель записує за допомогою програми «Блокнот», а потім роздруковує; створення вітальної листівки за допомогою гра­фічного редактора (учні підказують, що намалювати);
обчислення вартості покупки морозива для усіх учнів класу за допомогою програми «Калькулятор» тощо

Учні спостерігають за діями  вчителя та висловлюють свої          міркування

Форма навчання: фронтальна.

 

 

Реалізація етапу пояснення нового матеріалу під час викладання теми «Введення та редагування текстових даних»

 

Дії вчителя та поради щодо проведення етапу Дії учнів

Учитель демонструє за допомогою проектора    зміну мови введення та пропонує знову показати  фокус. На проекторі демонструється текстовий  файл, і вчитель перетворює слово на інше зміненням однієї літери (гра «Метаграми»).

Приклади слів:

кит — кіт; сир -— син; палка — галка; лист — хист; корона — корова; брат — брак.

Потім учитель перетворює слово на інше шляхом додавання або вилучення однієї літери.

Приклади слів:

гроза — роза; кіт — кріт; краб — раб; або оса -- ковбаса.

Учитель супроводжує свої дії пояснювальни­ми коментарями та залучає учнів до знаходжен­
ня наступного слова, що «заховалось» у попере­дньо написаному

Учні спостерігають за діями вчителя, допомагають знайти слово, що «заховалось»

Форма навчання: фронтальна.