Методи навчання інформатиці у початковій школі

На уроках інформатики в початковій школі в умовах звичай­ної класно-урочної системи вчителі успішно використовують такі методи навчання, що дозволяють ефективно побудувати навчаль­ний процес з урахуванням специфічних особливостей особистості

школяра:

Це, звісно ж, не всі методи, а лише ті, що найчастіше використо­вуються. Розглянемо кожен із них більш детально у застосуванні до викладання курсу інформатики у другому класі за програмою «Сходинки до інформатики».